August 2013

Мазаалайгаа аваръя

Мазаалайгаа аваръя

Ой хээрийн түймрээс сэргийлье

Ой хээрийн түймрээс сэргийлье  

Сургууль

Сургууль

 1. Удирдлагын танилцуулга (зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт)
 2. Байгууллагын нэр, лого
 3. Холбоо барих хаяг, байршил (Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах хүний, овог нэр,  албан тушаал, ажиллах журам холбоо барих утас)
 4. Байгууллагын эрхэм зорилго (үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл)
 5. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
 6. Баримт бичиг

Цэцэрлэг

Цэцэрлэг

 1. Удирдлагын танилцуулга (зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт)
 2. Байгууллагын нэр, лого
 3. Холбоо барих хаяг, байршил (Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах хүний, овог нэр,  албан тушаал, ажиллах журам холбоо барих утас)
 4. Байгууллагын эрхэм зорилго (үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл)
 5. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
 6. Баримт бичиг

Сумын хүн эмнэлэг

Сумын хүн эмнэлэг

 1. Удирдлагын танилцуулга (зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт)
 2. Байгууллагын нэр, лого
 3. Холбоо барих хаяг, байршил (Санал, хүсэлт, өргөдөл гомдол хүлээн авах хүний, овог нэр,  албан тушаал, ажиллах журам холбоо барих утас)
 4. Байгууллагын эрхэм зорилго (үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл)
 5. Байгууллагын бүтэц зохион байгуулалт
 6. Баримт бичиг

Статистик мэдээ мэдээлэл

 1. Статистик мэдээ мэдээлэл 

Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

 1. Сум хөгжүүлэх сангийн мэдээлэл

Төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт

 1. Төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт
 2. Сум хөгжүүлэх сан, улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээлэл 

Тендерт оролцогчидын жагсаалт

Тендерт оролцогчидын жагсаалт

(шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл)

Pages