July 2013

Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан тогтоол, шийдвэр

Нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан тогтоол, шийдвэр

 1. Файл татах
 2. 2013/07/30 тогтоол, шийдвэр
 3. гэх мэт ...

Энэ онд гарсан засаг даргын бүх тогтоол, шийдвэрүүд

Баримт бичиг

 1. Баримт бичиг
  1. ИТХ, ИНХ-ын бүх тэмдэглэл  
   1. Файл татах
   2. 2013/07/30 хурлын тэмдэглэл
   3. гэх мэт ...

Үйл ажиллагаа

 1. Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа бүх хууль тогтоомж, дүрэм, журмууд

ИНХ-н даргын танилцуулга

 1. ИНХ-н даргын танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

Багууд

 1. Багууд (Багуудын мэдээлэл)
 • Газар нутгийн хэмжээ
 • Байршил
 • Малын тоо толгой гэх мэт

Иргэний танхим

Баянзүрх дүүргийн Иргэний танхим нээлтээ хийлээ.

ИТХ-н дарга, гишүүдийн танилцуулга

ИТХ-н дарга, гишүүдийн танилцуулга

 1. ИТХ-н дарга, гишүүдийн танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 2012 оны 12 сарын 10-нд анхдугаар хуралдаанаа хийж, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаар  Ч.Азбаяр томилогдон ажиллаж байна.

ЗДТГ Ажилтнууд

ЗДТГ Ажилтнуудын танилцуулга /зураг овог нэр, албан тушаал, ажиллах журам, холбоо барих утасны дугаарын хамт/

Бүтэц зохион байгуулалт

Бүтэц зохион байгуулалт

Pages